föreskrifter

I tillägg till Stadgar och beslut på Medlemsmöten, så gäller följande föreskrifter

Utges av Styrelsen för att säkerställa att vi följer externa lagar och regler samt ökar säkerhet och trivsel på klubben

De träder i kraft två veckor efter de är publicerade (i enlighet med Stadgarna).
Förändringar kommer även kommuniceras per mejl till alla medlemmar. 

Miljöföreskrifter och planer ligger på separat sida

Byte av båt

Gällande från 2021-12-23

 1. Medlem som har för avsikt att byta båt behöver anmäla det till Medlemssamordnare i god tid innan inköpet för beslut om plats.

 2. Om Styrelsen anser att ingen passande plats finns för den nya båten hänvisas medlemmen till klubbens båtplatskö för passande platsbredd.

 3. En medlem har alltid förtur i klubbens båtplatskö gentemot icke medlemmar.

 4. Förvaring av båt i hamnen är inte tillåtet innan en bryggplats som passar båten är tilldelad av styrelsen. Detsamma gäller plats på land.

 5. Vid byte av båt är det medlemmens ansvar att ta bort gamla båtens tillbehör från klubbområdet.

Avgifter

Gällande från 2021-12-23

För avgifter som inte är betalda gäller att båten inte får sjösättas eller tas upp.

Hamnavgift (enligt Årsmötet) gäller för alla Aktiva medlemmar, men för nya medlemmar under året gäller följande nedsättning:

 • Båtplats erbjuden & tillgänglig under juli månad ger 25% rabatt
 • Båtplats erbjuden & tillgänglig under augusti månad ger 50% rabatt
 • Båtplats erbjuden & tillgänglig under september månad ger 75% rabatt

Vinterplatsavgift (enligt Årsmötet) gäller för alla medlemmar med båt på hamnplan, men för nya medlemmar under året gäller följande nedsättning:

 • Båtuppställningsplats erbjuden & tillgänglig under december och januari månad ger 25% rabatt
 • Båtuppställningsplats erbjuden & tillgänglig under februari och mars månad ger 50% rabatt
 • Båtuppställningsplats erbjuden & tillgänglig under april månad ger 75% rabatt

Plikter

Gällande från 2021-12-23

Arbets- & Vaktplikt (enligt Årsmötet) skall göras för alla Aktiva medlemmar som ingår i klubben den 1 april.

Vaktplikten för medlemmar som påbörjar medlemskap efter 1 april gäller följande:

 • Reducering med 2 dagar för nya medlemmar från och med 15 augusti
 • Reducering med 1 dag för nya medlemmar från och med 1 juli

Arbetsplikten för medlemmar som påbörjar medlemskap efter 1 april gäller följande:

 • Reducering med 2 dagar för nya medlemmar från och med 1 oktober
 • Reducering med 1 dag för nya medlemmar från och med 1 juli

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.