Om klubben

Här är alla lika välkomna, med eller utan segel, stora och små båtar, alla åldrar och olika bakgrunder!
Det minsta gemensamma nämnaren är kärleken till båtlivet och gemenskapen i en trivsam klubb.

Söker du en bra båtklubb?

Välj SBK!

Det finns många skäl till att vara medlem hos oss, där vi vill lyfta fram trivsel och gemenskap som de viktigaste. I tillägg bör även noteras:

 • Stor blandning av medlemmar i olika åldrar och med olika bakgrund
 • Lika fördelning mellan motor- och segelbåtar
 • Mycket nära till Skärgårdens största fjärd (Mysingen)
 • Nära restauranger på Gålö Havsbad, Dalarö, Karlslund och Kymendö
 • God stämning
 • Dansbana
 • Ny vågbrytare som skyddar oss mot kraftiga vågor
 • Alla platser har y-bommar 
 • Vinterplatser för de som behöver
 • Upptagning och sjösättning i klubbens regi
 • Upprustade bryggor
 • Kommunalt färskvatten
 • Flera klubbhus
 • Mastkran och mastskjul
 • Ekonomi för fortsatta investeringar
 • Avgift som är stabil för många år framöver
 • Pågående arbeten
  • Förse samtliga bryggor med belysning, el och vatten
  • Septiktanktömning
Intressanta

Fakta

50
Medlemmar
50
Bryggplatser
50
Bryggmeter
50
Meter vågbrytare
Med anor från 60-talet

Historia

ship, water, ice

Den sjuttonde september 1992 samlades ett gäng båtägare till möte i Farsta Forum för att diskutera bildandet av en båtklubb.

De församlade båtägarna hyrde båtplatser i Skälåkersviken av Stockholms stad. Stockholm Fritid, som då skötte all fritidsverksamhet inom Stockholm stad, hade aviserat att alla bryggor nu skulle säljas på öppna marknaden. Inför hotet att någon driftig och profithungrig privatperson eller företag skulle köpa bryggorna i Skälåker, exploatera och hyra ut platserna till överpriser, enades hyresgästerna snabbt och utsåg tre personer att förhandla ett arrendekontrakt med Stockholm Fritid.

År 2012 kom medlemmarna från Örlogsberga Båtklubb in i vår klubb och förde med sig flytbryggor och mastkran. Örlogsberga Båtklubb grundades 1960 och låg tidigare inne på Horsfjärden. Det medförde förstås också att antalet medlemmar och vår möjlighet at utvecklas vidare tog ett stort steg framåt.

Sedan dess har det flutit mycket svett, en del blod och kanske en och annan tår under bryggorna. Klubbstuga har byggts, bryggor har renoverats, uppläggningsplats har anlagts och inhägnas, Y-bommar anskaffats och mycket, mycket mer.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.