Medlemskap
och
Avgifter

Båtplatser

Klubben har en kö till fasta båtplatser som endast är till för medlemmar, men vi har ofta några platser som kan hyras ut för en sommar. 

Alla båtplatser har idag y-bommar. Vi har eventuellt möjlighet att lägga båtar för boj eller långsides på vår stora vågbrytare. Om ni är intresserade av sådana speciella platser så kontakta oss för diskussion.

Vi erbjuder även uppläggningsplats på land för vintern, men det gör vi för närvarande endast för medlemmar med båtplats i hamnen.

Avgifter

som ger bra service & ökad trivsel

Alla avgifter bestäms på årsmötet

På årsmötet 2021 beslöts om avgifter som ska göra att vi långsiktigt kan utveckla klubben och inte behöva smyghöja lite varje år. Detta ger stabilitet för medlemmarna. 

Inträdesavgift

Vid inträde till klubben tar vi ut en inträdesavgift. Denna är inte en deposition vilket innebär att man inte får tillbaka den när man lämnar. Vi har däremot en möjlighet att kvarstå i klubben som passiv medlem, vilket gör att man senare kan komma tillbaka utan inträde men även för att ha förtur i kön.

Inträdesavgiften är SEK 10 000 kronor.

Bankgiro

Bankgiro 5378-6398

Avgifter

Medlemsavgift SEK 200 per år

Brygghyra SEK 1900/bryggmeter per säsong

Vinteruppställning 50% av brygghyran per säsong

Övriga avgifter

Nyckeldeposition SEK 500 per nyckel

Köavgift SEK 200 per år

Medlemmarna har plikt att gå vakt och genomföra arbetsdagar. Vi tar ut en avgift om dessa inte utförs.

Antal vakt- respektive arbetspliktdagar är för 2021:

  • 2 Vakt (avgift SEK 1000)
  • 2 Arbete (avgift SEK 1000)

Bli medlem? Välkommen att ansöka!

Vill du ställa dig i båtplatskö ska du göra följande:

  1. Betala in köavgiften (SEK 200) till klubbens bankgiro 5378-6398 och märk inbetalningen med ditt namn.
  2. Gör ansökan om medlemskap genom att använda formuläret nedan.

Notera att medlemskapsansökan inte behandlas förrän köavgiften inbetalas.

För- och efternamn
Båttyp, modell, längd, bredd och vikt

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.