Allmän info

Information från styrelsen till medlemmarna i klubben

Skälåkersköret 2021

Tävlingen är en kappsegling öppen för medlemmar i båtklubbar i Haninge .  Skepparmöte på dansbanan på Skälåkers båtklubb kl 1100 med beräknad start kl 1200.  Kappseglingen  är en tävling för familjebåtar där resultatet beräknas efter ”svenska respit system”, SRS. Vanliga sjövägsregler gäller. Tävlingen är även  klubbmästerskap för medlemmar i Skälåkers båtklubb. Maxtiden är beräknad till […]

Skälåkersköret 2021 Läs mer »

Detta är på gång på klubben i maj-juni!

Detta inlägg innehåller information om Autogiro, Septiktanklösningar, Vågbrytaren samt Belysning och el på bryggorna. Ny belysning & el på bryggor Vi har den 25 maj beställt del ett av vårt nya elsystem på bryggorna. Eftersom kostnaden är hög så kommer vi behöva dela upp installationen i två delar. I detta första steg kommer inre flytbrygga

Detta är på gång på klubben i maj-juni! Läs mer »

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.