Detta är på gång på klubben i maj-juni!

Detta inlägg innehåller information om Autogiro, Septiktanklösningar, Vågbrytaren samt Belysning och el på bryggorna.

Ny belysning & el på bryggor

Vi har den 25 maj beställt del ett av vårt nya elsystem på bryggorna. Eftersom kostnaden är hög så kommer vi behöva dela upp installationen i två delar. I detta första steg kommer inre flytbrygga och nya fasta bryggan mellan de två flytbryggorna utrustas med uppgraderade belysningsstolpar och ljus-pollare med inbyggda el-uttag och vattenkran.

Ny marin-säker kabel kommer dras mot ytterkanten av flytbryggan respektive på undersidan av den fasta bryggan. Arbetet kommer starta i juni och det kan tänkas att det kan bli lite stökigt under tiden så ni är förberedda på detta.

På den delen av fasta bryggan som ligger väster om inre flytbrygga har vi börjat sätta upp temporära el-centraler. Dessa kommer kompletteras i närtid så att det finns möjlighet till el på lämpligt avstånd för alla. Detta gäller även på yttre flytbrygga. Tänk på att inte överbelasta systemet med stora effekt-uttag!

Vågbrytaren

Eftersom intresse från ett flertal båtägare finns för att ha sin båt på insidan av vågbrytaren så ser vi över möjligheterna för detta och tittar på olika lösningar.

Det är fortfarande stort intresse att bli medlem i vår klubb och hittills har vi välkomnat 9 stycken nya medlemmar i år vilket är glädjande!

Septiktanklösningar

Vi fortsätter också arbeta med att ta fram olika lösningar för septiktank-tömning och toaletter. Planen är ha en lösning på plats till nästa sommar.

Autogiro

Vi kommer kunna erbjuda alla medlemmar som vill att anmäla sig för autogiro från och med i höst. Det
kommer innebära att de som vill kan få en fast månadskostnad som dras automatiskt och baseras på de
avgifter som gäller för just den medlemmen. Kostnaden kommer bli densamma som nu men man slipper
stora engångsutgifter.

Vi ses på klubben!

Styrelsen i Skälåkers Båtklubb

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.